אור תורה: פרשת נח

Kipa Logo


סופם של בני האלוהים הוא בבל

הרב שלמה וילק

פרשתנו א-להים נוקט בשיטה חדשה, במקום להשמיד או לגרש, א-להים מעצים יותר, וככל שהדעת גדלה, המחלוקת מתרבה, השפות מתבלבלות ושער השמים הופך לבלבול אחד גדול – בבלר

מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח תשרי תשע”ה, 22/10/2014

הנסיון של אנשי העמקים שבין הפרת והחידקל לעלות השמיימה באמונה כי ארצם היא באב-אל, שער השמים, היה תוצאה ישירה של כל מה שאירע קודם לכן. אמנם א-להים גירש את האדם מגן העדן שבין ארבע הנהרות, אך משום מה אנו מגלים שגרים שם אנשים הנהנים משפע וטכנולוגיה ועוצמה גדולה. וגדולה מזו, אמנם א-להים ניחם כי עשה את בני האדם ואת כל אשר עשה, אולם השאיר משפחה אחת להתחיל את הכל מחדש ובכך נתן כח גדול ממה שהיה לבני האדם קודם למבול. המסקנה בעיניהם היא כי בני האדם מתחרים בא-להים, גדולים ועצומים ממנו ותמיד מנצחים.

הפעם א-להים נוקט בשיטה חדשה, שהפעם אינה ביטוי לכוחו הבלתי מוגבל, אלא לחכמתו הגדולה. במקום להשמיד או לגרש, א-להים מעצים אותם יותר, וככל שהדעת גדלה, המחלוקת מתרבה, השפות מתבלבלות ושער השמים הופך לבלבול אחד גדול, בבל. זה מה שקורה הרבה פעמים כאשר מישהו מחליט להכריז על מקומו או על עצמו כשער השמים, ומיד מתקבצים כולם לשם, מסתופפים בצילו וסבורים כי מעתה הם נציגי הא-ל, דובריו, שליחיו. ומהר מאוד מתגלעת המחלוקת, כי א-להים יש רק אחד, ומי מהם יהיה היחיד הזה? רבי יהושע ידע זאת והכריז ‘לא בשמים היא’ כאשר ניסה רבי אליעזר לפתוח את שערי השמים, ובכך סתם את הגולל על שערי שמים למיניהם לשנים ארוכות. ומאז, כל נסיון להכריז על גדול אחד, תורה אחת, דרך אחת, אמת אחת, שער אחד, ישיבה אחת, נתקל בחשדנות וסופו לעורר מחלוקת ולכלות את עצמו.

עם ישראל דוחה בני אלהים מקרבו כבר אלפי שנים, ובשל החשש הכבד מהם אפילו את הנביאים השתקנו והעדפנו את החכמים. וכדי שלא יקומו חכמים בני אלהים העדפנו את המחלוקת על פני ההכרעה, ואת ההדיוטות על פני המומחים.

לפני כמה שבועות ניסינו לפתוח שערי שמים בתפילות, ובעוד כמה שבתות נקרא על אבינו יעקב המגלה לפתע את שער השמים. שער השמים פתוח רק בפני תפילות ומלאכים, תקוות ומסעות. יעקב לא מתיישב בשער השמים והופך לשומר הסף שלו, אלא ממשיך במסעו. הוא גם לא מתרשם מההבטחה שניתנה לו בבית הא-להים, ונודר כי אם יהיה הא-ל עימו גם בנדודיו ולא רק בביתו, יקדיש עשירית מנכסיו לא-ל ולביתו. גם בתפילות של הימים הנוראים ביקשנו לשבת בבית ה’ כל ימי חיינו, אך מיד הפסקנו את הביקור ועברנו לסוכה, שם השכינה נעדרת ומפנה מקום לאדם (תלמוד בבלי, סוכה ה א).

פרשת בראשית הסתיימה בביקורם של בני האלהים אצל בנות האדם, ובעקבות זאת קראנו על קיצור ימי האדם למאה ועשרים שנים. אין איש יודע מיהם בני האלהים הללו, האם מדובר במלאכים שירדו והתגשמו בבשר (זוהר א נח א, פרקי דרבי אליעזר פרשה כב, ועיין מלבי”ם בראשית ו ב), או שמא אנשי המעמדות הגבוהים (בראשית רבה כו ה), אולי היו אלה אנשי הדת (הכתב והקבלה וההעמק דבר בראשית ו ב), ואולי חייזרים כדברי אריך פון דניקן ב’מרכבות האלים’. בין כה וכה מדובר במורמים מעם, בישויות רוחניות או גשמיות הפועלות בעולם ומשחיתות אותו. השמדת היקום בפרשת נח היא פועל יוצא של השחיתות הזו, ומגדל בבל הוא הנסיון המחודש של בני האדם לשוב ולהיות בני האלהים. בפעם הבאה שנפגוש את בני האלהים, יהיה בתוכם גם השטן המבקש למרר את חייו של איוב, איש תם וישר וירא א-להים. ושוב נפגוש במורד הדרך עוד בן א-להים צלוב, שבשמו נעשו התועבות הגדולות ביותר בהיסטוריה. ועוד אחד במדבריות ערב, שדתו בסיף. ועוד ועוד.

כנראה שמאוד קשה להיפטר מבני אלהים, הם תמיד צצים איפה שהוא. עכשיו הם סובבים אותנו במזרח התיכון, כאלה שיודעים מה טוב ומה אמיתי, ובשם האלהים שלהם גם הם לוקחים להם נשים מכל אשר בחרו, ומטמאים את הארץ. הפעם כבר לא יבוא מבול, בקושי להק מטוסים אמריקאיים ובליל גינויים רפה ומבולבל, והארץ תמלא חמאס והעולם ימשיך להגיש לחי שניה למכים, אולם סופם של בני האלהים תמיד זהה, בבל. ומנגנון ההשמדה העצמית עובד, ואלו משמידים את אלו, בני אלהים אחד רוצחים בבני אלהים אחר, וכולם נפוצים על פני כל הארץ. הצער על החפים מפשע הטובעים בטיט של המגדל הקורס גדול, והסכנה הנשקפת לנו, מטרידים מאוד, אולם עד שלא נלמד כי א-להים יש רק אחד והוא בשמים, מעגל ההרס והחורבן יימשך.

הרב שלמה וילק הוא ראש ישיבת הסדר אות מחנייםמבית אור תורה סטון

Print Friendly, PDF & Email

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn