avi mantsura 2Kipa Logo


נקי ומאושר

הרב אבי מנצורה

מהי פעולת הסרת הדשן במקדש ומדוע כדאי לחייך גם במהלך מאמצי הניקיונות המפרכים לפסח

מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו ניסן תשע”ה, 26/03/2015

בבוקרו של חג הפורים השנה נאנחה אשתי על עומס העבודה בהכנת משלוחי המנות. בתחילה נזכרתי בניקיונות לפסח הבאים עלינו לטובה ונאנחתי גם אני, אבל ככל שחשבתי על כך יותר התמלאתי שמחה, משום שאף שמדובר על תקופה לחוצה הרי שאלו ימים חגיגיים ואהובים. מעגל השנה עמוס במטלות הלכתיות ובמצוות מלחיצות. רבים נרתעים מכך ולא מחבבים את תקופות החגים השונות, אך האם אין כאן החמצה?

פרשת צו עוסקת בפרטי עבודת הכוהנים, ובהתנהלות היום יומית במשכן. הרמת הדשן היא העבודה הראשונה שמבוצעת בכל יום במקדש. זוהי עבודה שנעשתה מוקדם מאוד בבוקר, וכללה איסוף של שאריות האפר שנשארות על המזבח, ריכוזם ופינוים מחוץ למקדש. היא מזכירה פעולות סיזיפיות של ניקיון וסדר שאנחנו מכירים מחיינו שלנו, אבל זוהי פעולה בבית ה’ והיא בוודאי נעשתה בלחץ גדול יותר מאשר בביתנו שלנו.

מדוע התורה טורחת לציין את העובדה שהבוקר במקדש החל בניקיונות אינטנסיביים? לכאורה, אין צורך אמתי להתעכב על כך?

ידועה אמרתו של רבי עקיבא שהכלל החשוב ביותר הוא “ואהבת לרעך כמוך”, אך המדרש מביא את דבריו של שמעון בן פזי שחולק עליו וטוען שדווקא הפסוק “את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים” חשוב יותר. שמעון בן פזי מעוניין להבליט את השגרה– בכל בוקר קורבן ובכל ערב קורבן.

מחזור חיינו בנוי ממעגלים: יום, שבוע ושנה. המעגלים מגדירים לנו מסגרת מוכרת וברורה שניתן להתכונן אליה. מעגלים אלו כוללים רגעי שיא של התעלות ורגעי קיצון של מאמץ כביר – פיזי או נפשי ורוחני. האתגרים שסובבים סביב מעגל השנה אינם באים בהפתעה, אלא רשומים על הלוח. לעיתים אפילו ישנו רגע שיא שמעניק לנו כוחות לקראת האתגר הבא.

רבי נחוניא בן הקנה אומר בפרקי אבות: “כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ”. האם ריבונו של עולם דואג שלא יציקו לעוסק בתורה?

התשובה פשוטה יותר – אדם העוסק בתורה אינו נשאב לענייניים נוספים. המצוות ממלאות את חייו, והם הופכים להיות משמעותיים יותר. ממילא, שאר המשימות מקבלות פרופורציה באופן מחודש ונראות פחות חשובות.

זוהי כנראה גם משמעות דבריו העמוקים של רבי חנניא בן עקשיא ש”רצה הקב”ה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ‘ה’ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר'”. יוצר העולם מבקש לזכות אותנו בעשייה משמעותית בעולם הזה, בחיים ערכיים, בעיסוק בהרמת הדשן ובניקיונות לפסח ולא בעול מלכות ועול דרך ארץ.

הימים הקרובים הינם הישורת האחרונה של תהליך ההכנה לפסח, עוד נכונה לנו עבודה מאומצת שתביא אותנו לליל החג באפיסת כוחות. אך אני מציע לחייך ברגעים הקשים, ולהיזכר שאנו עמלים בדברים משמעותיים ולא בדברים בטלים. שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

הרב אבי מנצורה הוא הרכז הפדגוגי של הישיבה התיכונית או”ת נווה שמואל, מבית אור תורה סטון

DATE POSTED:
TAGS:

Latest posts

Join our Mailing List

Get weekly divrei Torah, news, and updates directly in your inbox from Ohr Torah Stone.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
.pf-primary-img{display:none !important;}