תרומות

לכרטיס אשראי בנקאי וחוץ בנקאי ישראלי

כל התרומות לאור תורה סטון מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46. קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח עם קבלת התרומה לכתובת האימייל

לתרומה באמצעות כרטיס אשראי, נא למלא את הפרטים הבאים

לתרומה באמצעות המחאה:
לפקודת: אור תורה סטון
ולשלוח לכתובת:
אור תורה סטון
ת.ד. 1037
מיקוד 9043500
עבור: אגף פיתוח וגיוס כספים

לפרטים נוספים:
טלפון: 02-5488444
או 02-5488463
פקס: 02-54884556
trumot@ots.org.il