תרומות

כל התרומות לאור תורה סטון מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46.
קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח עם קבלת התרומה לכתובת המייל.

לתרומה באמצעות המחאה:
לפקודת: אור תורה סטון
ולשלוח לכתובת:
אור תורה סטון
ת.ד. 1037
מיקוד 9043500
עבור: אגף פיתוח וגיוס כספים

לפרטים נוספים:
טלפון: 02-5488444
או 02-5488463
פקס: 02-54884556
trumot@ots.org.il