אור תורה: פרשת בראשית

Photo: Chaim Snow

 מקומו של האדם בעולם הרב שלמה ריסקין  לאחר כל שלב במעשה הבריאה מופיעה אמירה שיש בה משום שיפוט ערכי: “וַיַּרְא אֱ-לֹהִים כִּי טוֹב”. יוצא מכלל זה הוא תיאור בריאת האדם, הנעדר את האמירה הזו. מדוע? הרב שלמה ריסקין מסביר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט תשרי תשע”ה, 13/10/2014 חכמי ימי הביניים מציינים ארבע דרגות …

Read more

Sukkot for Everyone

“The sukkah belongs to everyone,” says Aryeh Engleman, one of the Yachad Program‘s 30 Jewish Cultural Facilitators working to expose Israelis to their heritage and strengthen their Jewish identity in community centers throughout Israel. “It is a temporary home for everyone and is inclusive of everyone – just like Judaism.” Here’s a tiny taste of some of the …

Read more