אור תורה: פרשת נח

Rabbi Shlomo Vilk

סופם של בני האלוהים הוא בבל הרב שלמה וילק פרשתנו א-להים נוקט בשיטה חדשה, במקום להשמיד או לגרש, א-להים מעצים יותר, וככל שהדעת גדלה, המחלוקת מתרבה, השפות מתבלבלות ושער השמים הופך לבלבול אחד גדול – בבלר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח תשרי תשע”ה, 22/10/2014 הנסיון של אנשי העמקים שבין הפרת והחידקל לעלות השמיימה …

Read more

The God-Fearing Mensch: “Are We Skipping Bereishit and Noach?”

Rabbi Grunstein

Rabbi Grunstein“The God-Fearing Mensch”

Audio Series by Rabbi Yehoshua Grunstein, Director of Training and Placement of OTS rabbinical and educational emissaries

Shiur #7: “Are We Skipping Over Parshiot Bereishit and Noach? 

Click on the orange arrow (top left) to listen now or click on the download arrow (top right) to save to your computer for later listening:

[evideo][/evideo]