אור תורה: פרשת תולדות

החינוך השוויוני הוציא את עשיו איש שדה ויעקב כאיש תם הרב יוני הולנדר כשגדלו הנערים התגלו הבדלים עצומים ביניהם. חינוך שוויוני אפילו באותו הבית לא מבטיח תוצאות זהות. חנוך לנער על פי דרכו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו חשון תשע”ה, 19/11/2014 “ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב …

Read more