אור תורה: פרשת ויצא

הניגודיות והקשר של רחל ולאה יונת למברגר הזהות של שתי הנשים, הניגודים והדינמיקה הבלתי נמנעת ביניהן, מולידות מערכת יחסים של שתי אימהות האומה. היא משליכה על משמעות האימהות בתודעת האומה הישראלית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה,ד כסליו תשע”ה, 26/11/2014 רחל ולאה- סימביוזה שראשיתה לא כאחריתה בפרשת ויצא אנחנו פוגשים שתי נשים, אשר למרות הישות …

Read more