אור תורה: פרשת וישב

חטא מכירת יוסף הרב שוקי רייך לאחד מחטאי עם ישראל המתהווה של מכירת יוסף לא מצינו יום ציון מיוחד כמו הכפרה על חטא העגל, למרות שמדובר בחטא שבין אדם לחברו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ח כסליו תשע”ה, 10/12/2014 הבוחן את יום הכיפורים ומקורותיו, ימצא את היום כיום כפרת חטא העגל, החטא העצום, שמיד לאחר …

Read more

Hot off the Press… The Living Tree

 

living tree final 2D - korenpub

We are delighted to share that Rabbi Shlomo Riskin’s newest book has been released by Maggid Books, an imprint for books on contemporary Jewish thought from Koren Publishers, Jerusalem. 

The Living Tree: Studies in Modern Orthodoxy comprises a collection of thought-provoking articles that fearlessly confront the most pressing issues facing Orthodox Judaism today. Rabbi Riskin does not flinch from such controversial questions as the possibility of trading land for peace, dialogue with Christians, and finding new solutions for women chained to their marriages (agunot). In his inimitable style that combines halakha, midrash, and a flair for storytelling, Rabbi Riskin treats the reader to a delectable mix of free-wheeling intellect and passionate love of Jewish tradition, Torah, the Land of Israel, and the Jewish people. An inspiration and aspirational must for anyone who cares about the future of Jewish tradition.

CLICK HERE TO ORDER

READ RABBI SHLOMO BRODY’S REVIEW OF THE BOOK IN THE JERUSALEM POST MAGAZINE