אור תורה: פרשת וארא

טבע, טבע אנוש, וחוסן הגמישות הרב שמואל קליצנר  מדוע יש פירוט נוסף במכת הברד, ומה יכולים אנו ללמוד ממנה לחיי היומיום. מה אנו יכולים לעשות כדי לשמור על התרבות היהודית אל מול נחשול של תרבות עולמית חדשה? מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ז טבת תשע”ה, 07/01/2015 לפעמים קושי פרשני מקומי בפסוקי תורה יכול לשמש נקודת …

Read more