אור תורה: פרשת בא

Rav Nechemia Krakover

התהליך הפנימי של יציאת מצרים הרב נחמיה קרקובר  ראשיתו של כל תהליך חיצוני הוא בתהליך פנימי. השאלה איננה רק מה האדם מוכן להפגין כלפי חוץ, אלא בראש ובראשונה מה הוא מוכן לחשוף כלפי פנים – איך האדם רואה את עצמו ומגדיר את עצמו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, א שבט תשע”ה, 21/01/2015 חצות לילה, המשחית …

Read more

WIHL intern to serve Efrat – Jerusalem Post

Courtesy of Kruter Photography

“Orthodox woman appointed to serve as communal spiritual leader in Efrat” Efrat’s municipal chief rabbi Shlomo Riskin selects Dr. Jennie Rosenfeld in what is perhaps the first appointment of its kind in Israel in the Orthodox world By JEREMY SHARON 01/18/2015 Click here to read the article on the Jerusalem Post website The settlement of …

Read more