אור תורה: פרשת יתרו

הסמיכות בין עמלק ויתרו הרב יצחק בלאו  יש דברים שליליים בעולם, אבל יש גם דברים מאד חיוביים. יש יהודים הרואים את כל עולם הנכרי כעמלק וכדבר מכוער, מדובר בטעות חמורה שאינם מכירים באנשים טובים באומות ובטוב של התרבות הכללית מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט”ז שבט תשע”ה, 05/02/2015 “וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את …

Read more