אור תורה: פרשת ויקרא

אלוקים מחפש את האדם והאדם מחפש את אלוקים הרב אליהו בירנבוים הקב”ה איננו מצפה רק שאדם יפנה אליו ויקרא לו, אלא הוא פותח וקורא לאדם. הקב”ה אינו פסיבי. בעולם אלא מגלה את נוכחותו מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ח אדר תשע”ה, 19/03/2015 הספר השלישי בתורה פותח במילה שהיא בעלת משמעות עמוקה ורחבה: “ויקרא”. שמו של …

Read more