אור תורה: שמיני

Rabbi Baruch Kehat

עבודת ה´ אינה תלויה ברגשות הלב בלבד הרב ברוך קהת מעשה בני אהרון ומותם בגלל אש זרה דומה מאד למעשה עדת קורח, אבל יש הבדל עצום ביניהם. עלינו ללמוד איך להשתמש בחוכמת התורה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ט ניסן תשע”ה, 08/04/2015 יום השמיני למילואים בו מתחילים אהרן ובניו את עבודתם במשכן, מתגלה כבוד ה’ …

Read more