אור תורה: נשא

Yisrael Avital

אהבה ללא גבול – האמנם? ישראל אביטל עלינו ליהנות מהחיים הטובים ולקבל את מתנות ה´ שבכל יום תמיד ולהודות לו עליהן אך מצד שני עלינו לזכור גם שניתן לנו תפקיד בעולם ואיננו כאחת מחיות השדה המונעים על ידי יצרינו בלבד מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ט סיון תשע”ה, 27/05/2015 “הילכו שניהם יחדו בלתי אם …

Read more