אור תורה: בלק

הרוח המוליכה במדבר חזי זכריה בלעם זוכה לרגעי רוממות רוח והתגלות אלוקית, רוח אשר מרימה אותו מאשפתות. אבל את ההזדמנות הוא מפספס מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ד תמוז תשע”ה, 01/07/2015 לצד החום הכבד ותנאי הקיצון שבמדבר, גם לרוח יש תפקיד חשוב בהוויתם ובתחושתם של העם הצעיר הצועד בו. את הרוח ירגישו הם ככל הלך …

Read more