אור תורה: פנחס

Osnat Sharon

טוענות רבניות מן התורה מניין? טו”ר עו”ד אסנת שרון בנות צלפחד זכו ביותר מאשר רק נחלה בבית אביהן, הן גם זכו שפרשה בתורה תקרא בשמן וגם זכו להיבנות באופן אישי ולהינשא מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”א תמוז תשע”ה, 08/07/2015 “ותקרבנה בנות צלופחד ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן וכל העדה פתח אוהל מועד….”. …

Read more