אור תורה: וילך

Rav Ohad Teharlev

כתבו לכם את השירה הזאת הרב אהד טהרלב   כשאדם כותב בעצמו את התורה הוא עובר תהליך של פסילה ובירור פנימי היוצרים את זהותו ממש כמו שפסל משה רבנו את הלוחות. זהו תהליך סובייקטיבי שהוא רק שלו. מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ג תשרי תשע”ו, 16/09/2015 פרשת השבוע היא בין הפרשיות האחרונות לקראת סיומה …

Read more