אור תורה: ויצא תשע”ו

rabbi chaim navon

הפרידה הסופית מעובדי האלילים הרב חיים נבון   התפילה היא קודם כל מפגש אינטימי בין האדם לאלוקים. התוכן של התפילה כולל בקשה ותחינה לאלוקים, אך מהות התפילה גלומה קודם כל בעצם הפנייה לאלוקים, ורק אחר כך בתוכן מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, ו כסליו תשע”ו, 18/11/2015 גיבורי המקרא, הכמהים לקיום משאלותיהם, מוסיפים עוד נדבך …

Read more

"Parsha to the Point" – Vayetze 5776

Parshat Vayetze (Genesis 28:10-32:3)  Rabbi David Stav  (Translated from the Hebrew original) With one hundred and forty-eight p’sukim (verses), Parshat Vayetze is one of the longest portions in the Torah. It mainly deals with Yaakov’s flight from Eisav, which takes him to Lavan the Aramean, his mother’s brother. While in exile at his uncle’s home, Yaakov merits to …

Read more

“Parsha to the Point” – Vayetze 5776

Parshat Vayetze (Genesis 28:10-32:3)  Rabbi David Stav  (Translated from the Hebrew original) With one hundred and forty-eight p’sukim (verses), Parshat Vayetze is one of the longest portions in the Torah. It mainly deals with Yaakov’s flight from Eisav, which takes him to Lavan the Aramean, his mother’s brother. While in exile at his uncle’s home, Yaakov merits to …

Read more

Celebrating Women’s Graduation

  Martin Lockshin – Opinion “Celebrating Women’s Graduation as Spiritual Leaders” Canadian Jewish News –  18/11/2015 Amid all the troubling concerns about safety and security in Jerusalem, a good news story unfolded here on Oct. 20 at Midreshet Lindenbaum, a post-high school institute for women’s learning. Over 300 people gathered to celebrate the graduation of Meira Welt …

Read more