אור תורה: וישלח תשע”ו

בין הלאומי לפרטי – הבדל ההשקפה בין יעקב לבניו יצחק גרינוולד   גם אנחנו “בני ישראל”, נעים על הציר הזהותי בין הלאומי לפרטי. מרגישים לפעמים “בני יעקב”, בתוך המשפחה הפרטית והאינטימית משתדלים לחיות חיים של שגרה ונורמליות, מוכנים ודרוכים, לעטוף בכל עת את השייכות הלאומית של עם ישראל. מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ג כסליו …

Read more

Sanctifying and Celebrating Life

On Friday, November 13th, Rabbi Yaa’cov Litman and his 18-year-old son Netanel were murdered in a terror attack near Hebron.  Five other family members – Litman’s wife, three daughters aged 5, 9, and 11, and a 16-year-old son – suffered minor wounds. The family was driving to the Shabbat Kallah (a bride’s pre-wedding Shabbat celebration) of Sarah Techiya, a …

Read more