על אור ועל חשך

Rav Nechemia Krakover

על אור ועל חשך הרב נחמיה קרקובר רב אולפנת או”ת נוה חנה ראש האולפנה (שנת תשע”ו) ‘וחשך זו מלכות יון שהחשיכה עיניהם של ישראל…’ [בראשית רבה פ’ ד’]  במילים אלה בוחר המדרש להסביר את המילה חשך המופיעה בפסוקים הראשונים הבריאה. החשך הראשוני והבסיסי מסמל את הרעיון המונח במלכות יון, אתה ייפגש עם ישראל אחרי כמה …

Read more