אור תורה: וישב תשע”ו

Rabbanit Nomi Berman

בני יעקב מבקשים לשבת בארץ בשלווה נעמי ברמן   גם היום כאשר עם ישראל מבקש לשבת בארץ בשלווה, קמים רוגזם של גורמים שונים. הכבישים נהיו מלחמה, אנחנו רואים חיילים בכל פינה. ולמרות זאת, למול עינינו יש ניסיון בלתי פוסק להמשיך בחיים מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ כסליו תשע”ו, 02/12/2015 אמא לילדים בתנועת נוער, מוצאי …

Read more