אור תורה: וארא תשע”ו

מכת שחין, ספר איוב, ורמז מקדים אירוני הרב שמואל קליצנר    כיצד יתכן, שפעולת זריקת עפר לשמים אשר הביאה במצרים את השחין, משמשת דווקא היא את רעי איוב כדי לנחמו? פעמים שיש שאותה הפעולה יכולה דווקא היא לבטל את התוצאה מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, כ”ו טבת תשע”ו, 07/01/2016 מחלת שחין מופיעה 13 פעם …

Read more