Facebook Highlights – January 2016

There are all types of men who refuse to give their wives a gett. There are those who are blackmailing their wives for… Posted by ‎Ohr Torah Stone – אור תורה סטון‎ on Sunday, January 31, 2016 ערב ההתרמה והאמנויות של אולפנת או"ת אוריה: יום רביעי הבא 3/2 !!רכישת כרטיסים באתר:… Posted by ‎Ohr Torah Stone …

Read more

אור תורה: יתרו תשע”ו

הדרך בה חיפש יתרו את הקשר ליהדות הרב יעקב פישר אנשים זקוקים לקשר ולמגע אנושי, משוועים לאכפתיות מן הזולת ומן החברה, רוצים שיקשיבו להם. כך בכל העולם, כך הטבע והפסיכולוגיה של המין האנושי, אלא שבישראל עוד יותר מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”ז שבט תשע”ו, 27/01/2016 לפני זמן מה העניקו לי ילדי מתנה – …

Read more