אישה ופרשה: תצוה תשע”ז

  על בגדים ופנימיות הסמיכות בין עיסוק הפרשה בשמן המאור לבין עיסוקה בבגדי הכהונה, מאיר את עיננו לקשר בין הבגד לנפש – בין הפנים והחוץ, ובין פרשת תצווה לפורים תחיה הורביץ מדור פרשת השבוע של אתר כיפה, י”א אדר תשע”ז, 09/03/2017 שני הפסוקים הראשונים הפותחים את פרשת תצוה, עוסקים בהכנת שמן המאור למנורת המקדש. היינו …

Read more

Support and Solidarity: International Agunah Day 

The staff of Yad L’isha: The Monica Dennis Goldberg Legal Aid Center and Hotline marked Agunah Day 2017 with several initiatives designed to raise public awareness to the plight of agunot and mesuravot get — women who are “chained” to marriages and whose husbands refuse to grant them a Jewish divorce. On March 6th, Israeli President …

Read more

“Parsha to the Point” – Tetzaveh 5777

Parshat Tetzaveh (Exodus 27:20 – 30:10) Rabbi David Stav  One of the priest’s special garments is the Urim Ve-tumim, the grid of precious stones covering the breastplate. The Torah says the following: “You shall place the Urim Ve-tumim into the Choshen of judgment so that they will be over Aaron’s heart…” [Ex. 28:30] Twelve special precious stones were …

Read more