תרומה בהוראת קבע עבור תוכנית הדס
כל התרומות לאור תורה סטון מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46. קבלה מוכרת לצרכי מס תישלח עם קבלת התרומה לכתובת האימייל