ynet – לראשונה: בית הדין קבע – אסור להשכיר דירה לסרבן הגט

  לראשונה: בית הדין קבע - אסור להשכיר דירה לסרבן הגט בהחלטה חריגה, ככל הנראה תקדימית, הטיל בית הדין הרבני האזורי בירושלים חרם חברתי על גבר המעגן את אשתו, כולל…

להמשך קריאהynet – לראשונה: בית הדין קבע – אסור להשכיר דירה לסרבן הגט