Read more about the article "פרשה ומטרה" – בלק התשפ"ב
פרשה ומטרה בלק

"פרשה ומטרה" – בלק התשפ"ב

"פרשה ומטרה" -  בלק התשפ"ב | הרב כתריאל ברנדר"המסע הדו-כיווני המחבר בין החול לבין הקודש"חז"ל אמרו ש-"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות", כולל האתון של בלעם. למה הקב"ה "חיכה"…

להמשך קריאה"פרשה ומטרה" – בלק התשפ"ב