חברי הנהלה (ישראל)

יושבי ראש:
ד"ר רוי שטרן, 
זאב וייס

בנצי גרובר
חנה גריובר
דניאל דייקר
אליסה פריד הרבתר
ג'יי מרכוס
אלן סגל
טוביה פרי
דוד קאהן
אמיר שוורץ
מנחם שפיץ