חברי הנהלה (ישראל)

יושב ראש: זאב וייס

בנצי גרובר
חנה גריובר
דניאל דייקר
אליסה פריד הרבתר
ג'יי מרכוס
אלן סגל
טוביה פרי
דוד קאהן
אמיר שוורץ
מנחם שפיץ