"ספר במדבר עוסק בלבטים ובמורכבויות הכרוכים במעברים: במעבר משעבוד מצרים לחירות במדבר, מעבדות משפילה לאפשרות של גאולה. מדוע אנשים ועמים כה רבים מגלים התנגדות למסעות מסוג זה, ומבכרים מנוס מחופש על פני קבלת אחריות? איך אפשר להסביר את הצלחתו הגדולה של מנהיג בדור אחד ואת הירידה בכישורי ההנהגה שלו כשהוא נדרש להוביל את הדור הבא?
השאלות האקטואליות הללו נידונות לעומקן בספר במדבר – ובדפי הספר שלפניכם אני מבקש לחשוף לעין הקורא דיון מקראי זה, על רבדיו הטקסטואליים, הפוליטיים והתיאולוגיים. יותר מכול, ננסה להציץ אל הנסיבות המורכבות שפעל בהן המנהיג הגדול ביותר בהיסטוריה: משה רבנו".
(מתוך המבוא לספר)