"מאז ומעולם הייתה החקירה הרעיונית לבו הפועם של הלימוד בעיון והיא נהגתה ולוותה בשפה, הגדרות ועולם מושגים ייחודי משלה. בספר זה מנסה המחבר לעסוק ברעיונות הקלאסיים של פרק "אלו מציאות" במסכת בבא מציעא מתוך שימוש בשפה חדשה הנובעת מהתפיסה שהפנימיות, הרוחניות והמחשבה הפילוסופית הן מקור הנביעה של העולם הלמדני.