במחקר חלוצי זה הרב שלמה ריסקין קובע שאף שבשבע מאות השנים האחרונות נטו פוסקי ההלכה שלא להתיר לאישה לפתוח בהליכי גירושין, הרי שבהלכה הקדומה יותר אפשרות כזאת הייתה קיימת. הספר מתווה פתרון הלכתי אפשרי לבעיה הכאובה של מסורבות הגט, ההופכת נשים לשבויות בידי בעליהן ומונעת מהן להמשיך את חייהן.

Yad L'isha Hebrew