צוהר נוסף להיכרות עם דמותו הייחודית של רבי ישראל בעל שם טוב זכותו תגן עלינו, המזכירה לנו את הטוב המצוי באדם ובכל הנבראים, את התקווה והשמחה, את האמונה בבורא עולם, בתיקון ובגאולה רוחנית וארצית. נוכחותו כה משמעותית בקרב כל חלקי הציבור היהודי, עד שנדמה לעיתים שהבעש"ט חי ופעל בעולמה של היהדות מאז ומעולם.