שירה למראית העין הוא מדרש מתגלגל:
שיר דורש תמונה דורשת פסוק.
תמונה מקורית חושפת תחילה פן ארץ ישראלי מפתיע בין שבעים פניו של פסוק מפרשת השבוע ומהקריאות במועדים.
מהתמונה ומהפסוק גם יחד נולד שיר, שהדמות המתהלכת בו היא מי ששלמות השברים של מסעה נשקפת לה משברירי מראות המקרא והארץ.