הרב ארי סילברמן

פרשת וילך: עת לחבוק

פרשת וילך: עת לחבוק הרב ד"ר ארי סילברמן הוא מנהל תחום החינוך ופיתוח מנהיגות במכון שטראוס-עמיאל החיים המעשיים שלנו מאופיינים

המשך קריאה »