You are currently viewing אולפנת אור תורה נווה חנה

אולפנת אור תורה נווה חנה

אולפנת 'אור תורה נווה חנה', ע"ש חנה אהרמן, נוסדה בגוש עציון בשנת 1984 לשם מתן מענה חינוכי, ערכי ותורני לבנות המעוניינות בהרחבת הדעת מתוך מחויבות לדרך התורה והמצוות.

האולפנה ידועה בגישה חדשנית ובמצוינות לימודית המורכבת מדרישות לימודיות גבוהות ומחייבות. תלמידות האולפנה משלבות לימודי תנ"ך וגמרא עם אמנות, ספרות, טכנולוגיה ומדעים.

בחזונה של האולפנה עומדת האמונה כי בכל אדם קיים ניצוץ אלוקי, ניצוץ של קדושה וטוב. התלמידות מתחנכות לחזות בניצוץ הזה בעצמן ובזולת כבסיס לחברה מתוקנת.

כחלק מתפיסת החינוך באולפנה, פועל צוות האולפנה להקניית רעיונות ערכיים לצד כללים להתנהגות מעשית יומיומית, אשר שילובם יכשיר את התלמידות לנהל דיאלוג עם דעות מגוונות ולהתמודד עם מורכבויות שונות במהלך חייהן. התלמידות מתחנכות על חירות מחשבתית שיש בה אחריות אמיתית לפועלן כנערות דתיות, ובכך מקבלות מענה דתי רלוונטי למול אתגרי המאה ה-21.

כמי שלוקחת חלק גם בבניין עולמה האישי והערכי של התלמידה, מעודדת האולפנה גם פעולות התנדבותיות מגוונות בקרב תלמידותיה כגון: פעילות במועדון שלווה לילדים עם צרכים מיוחדים בגוש עציון, התנדבויות בבתי חולים, בבתי אבות, במועדוניות לילדים ועוד.

מושגי היסוד המלווים את הצוות והתלמידות באולפנה בכל פעילותם הם: מורכבות – דיאלוג – תהליך – חירות – אחריות.

אולפנת 'נווה חנה' זכתה בפרס החינוך לשנת תשע"ח.

ראש האולפנה:
הרב ר
ונן בן דוד

מנהל האולפנה:
הרב נחמיה קרקובר

טלפון: 02-9931262

שליחת דוא"ל