You are currently viewing אור תורה עמיאל בקהילה

אור תורה עמיאל בקהילה

אור תורה עמיאל בקהילה הינה תכנית ייחודית אשר שמה לה למטרה העצמת קהילות יהודיות ברחבי העולם, על ידי חיבור של בני הקהילה לקהילתם המקומית ובמקביל גם למדינת ישראל. תחושת החיבור והשייכות מושגת באמצעות מגוון פעילויות ביוזמת מארגני התכנית, ביניהן פעילויות העוסקות בתחומי חינוך, אמנות ותרבות יהודית עם מיטב האמנים והמרצים בתחומם.

התכנית מהווה יוזמה חדשה ומרתקת, ומתמקדת בקהילות קטנות ובינוניות ברחבי העולם, כל זאת במימון משרד התפוצות.

מנהל התכנית:
הרב ראובן ספולטר
טלפון: 02-5880912
שליחת דוא"ל