You are currently viewing יד לאישה ע"ש מוניקה דניס גולדברג
"To be an aguna is to know that your life is controlled by somebody else." – M, agunah for 3 years

יד לאישה ע"ש מוניקה דניס גולדברג

ארגון 'יד לאישה' ע"ש מוניקה דניס גולדברג פועל למתן סיוע לנשים עגונות ומסורבות גט, בדרכן הארוכה והמפותלת להשבת חירותן וליציאתן מכבלי נישואיהן בכבוד. זהו הארגון המוביל והגדול ביותר בארץ העוסק בתחום זה.

ארגון 'יד לאשה' מפעיל קו חם הנותן מענה רגשי ומעשי לנשים הנמצאות בהליכי גירושין. כמו כן, לכל פונה ניתנת פגישת ייעוץ משפטי חינם בעניין גירושין. בפגישה מקבלת הפונה סקירה משפטית על מצבה ונפרשות בפניה דרכי הפעולה האפשריות, כמו גם הפניה לגורמים מייצגים.

בחזון 'יד לאישה', החברה הישראלית ומוסדותיה לא יתנו מקום לסחטנות גט או לעיגון, ותימצא הדרך על מנת שכל אישה יהודייה תזכה לצאת מנישואיה בכבוד. ולא בדרגת נחיתות מול בעלה וללא צורך בויתורים בתחומים השונים מצידה.

פעולותיו של הארגון מגוונות, והן כוללות העלאת המודעות לתופעות העגונות ומסורבות הגט בציבור הרחב, מתן תמיכה נפשית לנשים, פעילות לתיקון החוק בנושא ולשינוי המדיניות הציבורית, וכמובן ייצוג של הנשים בבית הדין.

לזכות 'יד לאישה' נרשמו הצלחות במספר רב של תיקי גירושין בבתי דין רבניים, ושחרור של כמעט 1,000 נשים מנישואיהן.

צוות הארגון מונה טוענות רבניות ועורכות דין המייצגות את הנשים בבתי הדין, וכן עובדות סוציאליות ומאמנות אישיות, המעניקות לנשים ליווי רגשי לאורך המסע הקשה ועד לרגע השחרור.