You are currently viewing ישיבת ההסדר אור תורה מחנים

ישיבת ההסדר אור תורה מחנים

חזון ישיבת ההסדר אור תורה מחנים ע"ש רוברט מ. ברן מתבסס על תורה, עולם ותיקון. ישיבת מחנים שואפת לצעוד על הגשר בין עולמות הרוח והמחשבה, בין עולם שמרני לעולם של חידוש, בין הלכה לחוק, בין יחיד ליחד.

הישיבה מאפשרת לתלמידיה מחקר מהימן של התורה, ללא מורא, וחיפוש האמת. התלמידים נלחמים בפחד משאילת שאלות או מהעמדת האמונה במבחן, וכל זאת מתוך ענווה וכפיפות ליראת אלוהים ולאמונת חכמים.

מטרת הישיבה הינה מתן בימה ליסודות החינוכיים עליהם עומדת אור תורה סטון, לשם בירור אעיוני וערכי, ולשם הגדלת התורה והאדרתה. צוות הישיבה חפץ בחידוש ההלכה, לרבות הלכות משפחה, קהילה, ובעיקר הלכות ציבור. התלמידים שואפים לסייע בבניית חברה צודקת ומוסרית, תוך הבנה מעמיקה של הלכות הציבור, ובעך להיות הקול הקורא של ההלכה אל עבר עם ישראל כולו.

ראש הישיבה:
הרב שלמה וילק
טלפון: 02-5880906
שליחת דוא"ל