You are currently viewing מדרשת או"ת לינדנבאום מתת כרמיאל

מדרשת או"ת לינדנבאום מתת כרמיאל

soldiers studyingהשלוחה הצפונית של מדרשת או"ת לינדנבאום, מדרשת או"ת לינדנבאום-מתת, פועלת לאור מטרותיה ודרכה של מדרשת האם בירושלים. מוקד העשייה הגשמי והרוחני של המדרשה הוא פיתוח הגליל, אחת החזיתות ה"נשכחות" של ישראל – ועל כן בנות המדרשה לומדות תורה באופן מעמיק במשך שנה במדרשה בכרמיאל, ולאחר מכן משרתות שנתיים בשירות צבאי (בגרעין) או בשירות לאומי.

פעולתה של המדרשה נובעת מהאמונה כי הבסיס הרוחני ללימוד הוא יכולתה של כל אחת ללמוד על עצמה תוך כדי ראיית האחר. לכן, בבסיס הלימוד נמצאת היציאה אל הקהילה, הן במהלך שנת הלימוד והן לאחריה. כך מופצת שליחותה המאירה של מדרשת לינדנבאום בכל רחבי הארץ.

הלימוד מתרחש בבית המדרש, בשיעורים ובסדרי הלימוד עצמי, ועוסק בלימודי תנ"ך, הגות, אמונה, מחשבה, הלכה, גמרא, עבודת נפש, זהות וזוגיות.

בוגרות רבות של המדרשה בוחרות לשרת בצבא מתוך רצון להיות עובדות ה' במאה אחוז תוך כדי שילוב מעורבות מלאה בחברה הישראלית.

תכניות הדגל של מדרשת או"ת לינדנבאום – מתת, כרמיאל:

קבוצת לפני שירות:
שנת לימוד תורה ולאחריה שירות צבאי או שירות לאומי. במהלך השירות צוות המדרשה מלווה את הבנות ומהווה כתובת יומיומית משמעותית עבורן כאוזן קשבת, בנתינת כלים להתמודדויות, מענה הלכתי ובעיקר בתחושת שייכות חזקה.

קבוצת אחרי שירות:
מיועד לבנות המעוניינות להקדיש שנה נוספת לאחר שירותן לבניית האישיות על ידי העמקה בעולם התורה. חלקן משלבות לימוד תורה עם עבודה לפרנסתן.

מנהלת המדרשה:
נטע לדרברג

טלפון: 052-7079532 בתיה ימין- מנהלת משרד
*מענה טלפונית מ-08:30-15:30; אחר כך ניתן לשלוח הודעות

שליחת דוא"ל