You are currently viewing מדרשת דרכינו

מדרשת דרכינו

Darkaynu students smilinggהיהדות והזיקה לישראל הן נחלתן של כל יהודי, ולכן רצוי שיזכה להתחבר לערכים אלו לעומק. ברוח זו, נוסדו תכניות ומסלולים עבור בנים ובנות, גברים ונשים מכל הרבדים ומכל רמות המסוגלות, לרבות בעלי צרכים מיוחדים. רשת 'אור תורה סטון' מאמינה שיש לשאוף למדיניות של הכלה, ושאין בכך מעשה של חסד, אלא יישום ועקרון הצדק. ראוי שבעלי מוגבלויות יהיו שותפים מלאים לעשייה, ולכן אנו – כבני אדם, הורים ומחנכים המייצגים את ערכי היהדות – חייבים למצוא לכך פתרונות ראויים.

בקרב בני נוער יהודים ברחבי העולם, מקובל להגיע לשנת שהות בארץ לאחר סיום לימודי התיכון. תכנית דרכינו ע"ש איליין ונורם ברודסקי היא התכנית האורתודוכסית הבלעדית כיום המיועדת לבוגרי תיכון מחו"ל בעלי צרכים מיוחדים. התכנית מעניקה לתלמידיה את מלוא החוויה הישראלית כיוון שהיא מותאמת לצרכים המיוחדים של המשתתפים. תכנית דרכינו – כשמה כן היא: בעלי צרכים מיוחדים המסוגלים לעשות ככל בני האדם ובדרכם הייחודית להם. תכנית דרכינו לנשים פועלת בשיתוף התכנית לתלמידות חו"ל של מדרשת או"ת לינדנבאום ירושלים.

ברוב ימות השנה עוסקות תלמידות דרכינו בלימודים עיוניים כגון שיעורים ביהדות ובכישורי חיים, בהתנדבות במקומות שונים, לרבות צה"ל, ובקבלת הכשרה מקצועית. בעולם בו אנו חיים ישנה נטייה לחשוב כי בעלי צרכים מיוחדים הם אלו הזקוקים לסיוע, מכיוון שהם ה"חלשים" בחברה, אך בתכנית דרכינו תורמים בעלי הצרכים המיוחדים לחברה בעצמם במגוון פעילויות חסד שבועיות. כך התלמידות זוכות להיות שותפות מלאות בעשייה החברתית, תוך הנאה להעניק מטובן לאחרים.

דרכינו היא התכנית הראשונה מסוגה בישראל עבור אנשים בעלי צרכים מיוחדים: לתלמידות נתפרה תכנית ייחודית המותאמת לכל אחת מהן באופן אישי, אך בו בזמן הן נמצאות בסביבה רגילה.

מנהלת התכנית:
אילנה גולדשיידר
טלפון: 052-6538132
שליחת דוא"ל