You are currently viewing מכון בליקלה לשיח בין דתי

מכון בליקלה לשיח בין דתי

ביקור עמיתי המכון ברהט

מכון בליקלה לשיח בין דתי, הושק רשמית באוקטובר 2020 במטרה להצמיח תלמידים, מנהיגי ציבור ומנהיגים דתיים, הפועלים מתוך גישה עמוקה ועדכנית של יחסי היהדות עם העולם הלא יהודי. 

כמוסד היהודי האורתודוכסי הראשון שנוקט גישה מערכתית ליחסים בין-דתיים, מכון בליקלה עוסק בלימוד, כתיבה, הוראה ועיצוב דעת קהל סביב הנושא של עמדת היהדות כלפי דתות אחרות, וכלפי אנשים האוחזים באמונות אחרות – הן ביחס למיעוטים הלא-יהודים החיים במדינת ישראל, והן ביחס לדתות במרחב הבינלאומי.

להשקפתנו, בעת הזאת, עת שיבת ציון והקמת מדינת ישראל, יחסי העם היהודי והאנושות הוא אחד הנושאים החשובים והמהותיים העמודים על הפרק. בתוך נושא זה כלולות מספר סוגיות יסוד: המעמד של דתות העולם בעיניים יהודיות, האחריות הרוחניות והחומרית שלנו כיהודים כלפי אומות העולם, היחס למיעוטים במדינת ישראל, מימוש חזון נביאים של אחווה ושלום, ועוד. מעבר להיותו חלק מחזון הגאולה, נושא זה הוא גם נושא פנים יהודי "בוער" מסיבות רבות, וביניהן העובדה שחלק מהפילוגים והמתחים בתוך העם היהודי נובעים מגישות שונות ביחס ליחסי ישראל והעמים.

ביקור עמיתי המכון ברהטבגרעין הפנימי של המכון, שותפים יחד עם הראש המכון – הרב ד"ר יעקב נגן – עוד שמונה עמיתים, גברים ונשים, אנשי חינוך,  רבניות ורבנים מובילים מכל קשת הקהילה היהודית-דתית:

הרב ד"ר יעקב נגן הוא ראש מכון בליקלה לשיח בין-דתי וראש בית מדרש לישראל והאנושות מבית רשת אור תורה סטון:

  • הרבנית ד"ר יפה גיסר היא חברת ועד מנהל "יסודות", מנהלת מיזם "ערבים זה לזה", ארגון "שחרית" ו"נאמני תורה ועבודה".
  • הרב מתניה ידיד גדל בירושלים ולמד בישיבת מרכז הרב. הוא בעל תואר ראשון ושני ביהדות וחינוך ודוקטורנט לחינוך באוניברסיטת קורדובה שבספרד. הרב ידיד הקים את תנועת הבוגרים של בני עקיבא ומלמד כיום באוניברסיטת בר אילן, מכללת אורות ובמדרשות נשמת ושחרי. בנוסף, הרב ידיד משמש כראש תכנית רבנים מגשרים במוזאיקה והוא שותף ביוזמה הדתית לשלום. הוא לקראת הסמכה למגשר.
  • הרב אייל ורד הוא רב קהילת "יחדיו" בעיר פתח תקווה. מלמד במכון מאיר בירושלים – מכון ללימודי יהדות גבוהים. חבר בהנהלת ארגון צוהר ובמדרשה של אוניברסיטת בר אילן.
  • אוריה מבורך היא דוקטורנטית בתכנית למגדר באונ' בר אילן. מלמדת יהדות במדרשת או"ת לינדנבאום, מכללת הרצוג, מכון שכטר ואולפנת אור תורה נווה חנה.
  • הרב אלחנן ניר הוא ר"מ בישיבת שיח יצחק, מלמד בישיבת אור תורה מחניים, עורך מוסף שבת ב'מקור ראשון', וחתן פרס ראש הממשלה ליצירה לשנת תשע"א.
  • הרבנית דבורה עברון, מנהלת המכון למנהיגות הלכתית ע"ש סוזי ברדפילד מרשת אור תורה סטון, וחברה פעילה ב"בית הלל" וב"קולך".
  • מיכל פרומן היא אמא לחמישה המתגוררת בתקוע, פעילת שלום ואדריכלית.
  • הרב נחמיה קרקרובר הוא מנהל אולפנת אור תורה נווה חנה, ושותף במטה החינוכי של רשת אור תורה סטון.

העמיתים נפגשים מדי חודש ללימוד משותף, הרצאות ודיונים, וכן פגישה ב"שולחן עגול" עם חברי בית המדרש ליהדות ואנושות של אור תורה סטון, במטרה לפתח את החשיבה ההלכתית והפילוסופית בנושאים מהותיים אלה לתוכניות לימוד ותכניות חינוכיות. בשלב הראשון של התוכנית, תכניות לימודים אלה מובאות לכיתות הרשת – ישיבות ומדרשות, מכון נשים למנהיגות הלכתית, תכניות הכשרה לרבנים והכשרת שליחים.