You are currently viewing מכון ברן-עמיאל להכשרת מחנכים לשליחות בתפוצות

מכון ברן-עמיאל להכשרת מחנכים לשליחות בתפוצות

במכון ברן-עמיאל מכשירים מחנכים ואנשי חינוך לשליחות בתפוצות.

ההכשרה עוסקת בנושאים שונים ומגוונים מתחום ההלכה, רבנות מעשית, קירוב וחינוך. בנוסף, נרכשים במכון כלים פרקטיים כגון רטוריקה, שיווק, ניהול הקהילה, גיוס כספים ועוד. ההרצאות ניתנות ע"י מיטב המרצים בתחומם.

כיתת הלימוד הינה בית מדרש פתוח הכולל הרצאות, שאלות, דיונים פנימיים, סדנאות ועוד. במכון מעודדים את התלמידים להביע דעה, אך יותר מכך, לשמוע ולהבין גם דעות אחרות – דבר חשוב ביותר גם בהנהגת קהילה – היכולת להכיל, להקשיב וללמוד מכל אדם.

כתוצאה מהלימוד והדיון המשותף, נוצרת אווירה משפחתית אצל השליחים, אשר יוכלו לשמור על קשר ולדון בנושאים שונים במהלך השליחות.

במהלך ההכשרה התלמידים נפגשים עם בוגרים ועם שליחים המבקרים בארץ ומספרים על חוויותיהם האישיות בעולם השליחות. בנוסף, מתקיימים ימי עיון ושבתונים בנושאים שונים.אנ

ראש המכון:
הרב אליהו בירנבאום
טלפון: 02-5880910
שליחת דוא"ל