You are currently viewing מכון להכשרת מחנכות ע"ש קלאודיה כהן

מכון להכשרת מחנכות ע"ש קלאודיה כהן

במשך שנים רבות, אשתו של השליח – בשליחות רבנית או חינוכית – נתפסה כנספח לבעלה, ולא כאינדיבידואלית שביכולתה למלא תפקיד מכריע בקהילה. אך המצב השתנה, לא במעט בזכות המכון למחנכות ע"ש קלאודיה כהן.

הקהילות בעולם מבינות שאשה כשרונית, אינטליגנטית, שעברה הכשרה מקצועית יכולה גם היא להוות חלק אינטגרלי ומשמעותי מהעבודה הקהילתית. יחד עם בעלה וכיחידה משפחתית אחת, הזוג יכול לפעול, לשנות ולקרב ברוח טובה, בכח האישיות של כל אחד מבני הזוג ובכוחם כזוג. הקהילות שאליהן שולחים רבנים ואנשי חינוך תרות אחר דמות נשית, ערכית ותורנית שתהווה להן דוגמא אישית, ותלמד ותחנך בדרכים פורמליות ובלתי-פורמליות את מקצועות היהדות תוך היווי דוגמא אישית בחיי היום-יום.

רוב רובן של הנשים המצורפות לתכנית באות לאחר שנים של לימוד תורה אינטנסיבי, תארים אקדמיים ומחזיקות ברקע מקצועי שעשוי להיות להן לעזר גם בשליחות. הנשים נפגשות במדרשת לינדנבאום, ויחד עוברות הכשרה המעניקה להן את הכלים לצאת לשליחות מאתגרת ברחבי העולם על מנת לעורר את הרוח היהודית בקהילות.

ראש המכון:
הרבנית רננה בירנבאום
טלפון: 02-5880910
שליחת דוא"ל