You are currently viewing מכון שטראוס-עמיאל להכשרת רבנים לשליחות בתפוצות

מכון שטראוס-עמיאל להכשרת רבנים לשליחות בתפוצות

במכון שטראוס-עמיאל מכשירים תלמידים בתחום הרבנות המעשית לשליחות בתפוצות.

ההכשרה עוסקת בנושאים שונים ומגוונים מתחום ההלכה, רבנות מעשית, קירוב וחינוך. בנוסף, נרכשים במכון כלים פרקטיים כגון רטוריקה, שיווק, ניהול הקהילה, גיוס כספים ועוד. ההרצאות ניתנות ע"י מיטב המרצים בתחומם.

כיתת הלימוד הינה בית מדרש פתוח הכולל הרצאות, שאלות, דיונים פנימיים, סדנאות ועוד. במכון מעודדים את התלמידים להביע דעה, אך יותר מכך, לשמוע ולהבין גם דעות אחרות – דבר חשוב ביותר גם בהנהגת קהילה – היכולת להכיל, להקשיב וללמוד מכל אדם.

כתוצאה מהלימוד והדיון המשותף, נוצרת אווירה משפחתית אצל השליחים, אשר יוכלו לשמור על קשר ולדון בנושאים שונים במהלך השליחות.

במהלך ההכשרה התלמידים נפגשים עם בוגרים ועם שליחים המבקרים בארץ ומספרים על חוויותיהם האישיות בעולם השליחות. בנוסף, מתקיימים ימי עיון ושבתונים בנושאים שונים.a

תוכנית מערבא

תכנית להכשרת רבנים ספרדיים  אשר מיועדים לצאת לשליחות בקהילות ספרדיות, מתוך הבנה שיש להכיר לעומק את אופי הקהילה הספרדית ואת הציפיות שלה מן הרב או המנהיג הרוחני.

התלמידים נמצאים גם בתכניות שטראוס-עמיאל וברן-עמיאל ומיועדים לשרת ברבנות בקהילות ספרדיות ברחבי העולם.

התוכנית מקיפה את רוב תחומי החיים של הקהילה הספרדית תוך מתן דגש להבנת הצמתים המרכזיים בחיי חבר הקהילה הספרדית, הזמנים החשובים ודילמות הזהות שלו.

הנושאים הנלמדים הם: הלכה, מנהג ופסיקה, מסורות ותרבות, פיוטים, חזנות, ניהול בית כנסת, רבנות מעשית, תורה הדרשה ועוד

ראש המכון:
הרב אליהו בירנבאום
טלפון: 02-5880910
שליחת דוא"ל