You are currently viewing תוכנית ההלכה הבינלאומית

תוכנית ההלכה הבינלאומית

כולל דעה ע"ש סוזי ברדפילד מציע תכנית הלכה הבינלאומית לנשים בשפה האנגלית.

התכנית התחילה בתשרי התשפ"ב עם 26 תלמידות בינלאומיות. משך הלימודים הוא 4 שנים, ותחומי הלימוד בהלכה הם שבת, כשרות, נידה ופוריות, ואבלות. נוסף ללימודי ההלכה הוירטואליים, כוללת התכנית שתי השתלמויות קיץ פנים אל פנים בנות מספר ימים בנושאי מנהיגות, ליווי רוחני, ומחשבת ההלכה.

משתתפות התכנית מתחייבות להקדיש 8 שעות שבועיות ללימודים. שעות הלימוד כוללות  3 שעות של שיעורי הלכה בשפה האנגלית באחד מימי השבוע בשעות אחר הצהרים, באמצעות הטכנולוגיה הוירטואלית, וכן 5 שעות ללימוד בחברותא בשפת המקור בהנחיה ובתמיכה של ראשת התכנית.

השלמת מסלול הלימודים מקנה תעודת בוגרת התכנית.

דמי השתתפות: 250 ₪ עבור חומרי הדרכה ולימוד.

לפרטים נוספים אנא פנו לרבנית ד"ר חנה השקס

מנהלת התכנית:
הרבנית ד"ר חנה השקס
שליחת דוא"ל