ממיתר החולין BOOK COVER

ממיתר החולין – הרב יהודה לייב ויטלזון

מָתַי מִתְאַפֶּסֶת דַּקָּהאִם אֵינְסוֹף לַמִּסְפָּרִים ?סֵפֶר הַסְּפָרִים תָּחוּםבִּכְרִיכָהוַאֲנִי אוֹחֵז בּוֹ בְּאֶצְבַּע וַאֲגוּדָל ייחודו של ספר זה היא הכנות שלו, הספוגה

Cover of book Naaseh Adam

נעשה אדם – הרב שלמה וילק

דמיינו לעצמכם חזרה בתשובה בלי איומים והטפות מוסר, ללא הבטחות של אחרי המוות או לחיים אחרים. דמיינו תשובה שאיננה קשורה