Highlights from the OTS Facebook Page

Facebook Highlights – June 2015

אור תורה סטון והמועצה מקומית אפרת מזמינים את הציבור הרחב לתפילת ערבית ושבירת צום ברוב עם, לציון המשך כהונתו של

Read More »

Facebook Highlights – April 2015

שניים מבוגרי אור תורה סטון קיבלו הבוקר את אות מצטייני הנשיא! ברכות לסגן יגאל וולברמסקי ורב״ט נ. מחיל המודיעין. תעלו

Read More »

Facebook Highlights – March 2015

"רונית כבר החלה לאבד תקווה. היא שמעה על נשים רבות במצבה שממתינות שנים רבות. נקודת האור מבחינתה הייתה כששמעה מחברה

Read More »