Ohr Torah Stone

הגדר הטובה: על משמעותה של ההלכה בחיינו — מאת הרב חיים נבון

Posted By OTSTeam On August 19, 2013 @ 3:39 pm In | Comments Disabled

“איך אנחנו יכולים להידבר אתם”, נאנח פעם ה”חזון איש”; “הרי מה שהם קוראים אהבה. אנחנו קוראים כרת”. הפער בין המסורת היהודית לתרבות החילונית המודרנית הוא לעתים באמת עמוק מאוד אבל הבעיה החמורה ביותר שמחולל הפער הזה אינה היכולת שלנו להידבר “אתם”. אלא היכולת שלנו להידבר עם עצמנו. רבים מבני הציבור הדתי – המודרני מרגישים שקשה להם עם ההלכה. לעתים ההלכה נראית לנו נוקשה, חמורה. אפילו מוזרה. השאלות קשות. ו”ככה” זה לא תשובה החיבור הגדר הטובה מנחה להתמודד עם השאלות הנוקבות הללו. להסביר – את משמעותה של ההלכה בחיינו. ולבאר מדוע היא עומדת במוקד חיינו הרוחניים. ההלכה היא גדר, אך היא גדר טובה. סגנון החיבור צעיר וקולח. שזור באנקדוטות ובסיפורים נצחי לא צריך להיות משעמם; עוצמתה הנצחית של ההלכה מתבטאת כאן בכלי הבעה עכשוויים ורעננים

להזמין את הספר


URL to article: https://ots.org.il/publications/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%9c-%d7%9e%d7%a9%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%aa%d7%94-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%95/

Copyright © 2014 Ohr Torah Stone. All rights reserved.