Ohr Torah Stone

נאחז בסבך – שערים להגותו של הרב סולובייצ’יק — מאת הרב חיים נבון

Posted By OTSTeam On August 19, 2013 @ 3:59 pm In | Comments Disabled

הגותו של הרב דב סולובייצ`יק נוצקה בליטא הישיבתית : חולשה בברלין האקדמית . לוטשה בין רחובות המסחר שלארצות הברית, ונשאה מבטה לבניין המתחדש בארץ ישראל . אך כל המרחבים הללו מעולם לא ניתקו את הגותו מחדרי הולדתה הצרים – חדרי לבו הסוער. מחשבתו של הרבה סולובייצ`יק נוסקת מתוך בית המדרש לגבהים פילוסופיים ומטאפיזיים . אך תמיד חוזרת ונוחתת לעולם של תורה ותלמודה , יסוד היסודות של החיים הדתיים. הרב סולובייצ`יק נודע כאחד מענקי המחשבה היהודית בעידן מודרני . אך לרבים נותרה הגותו כספר החתום. הספר “נאחז בסבך” פותח שערים להגותו של הרב סולובייצ`יק ,ומתאר בצורה מרוכזת ונהירה את עקרי יסודותיה . הקורא מתוודע כאן לתמצית הגותו התוססת של ענק בן תקופתנו. “נאחז בסבך” מתאר בצבעים חיים את לבטיה ונבכיה של הגותו מסתורית מאוד, שהיא גם מודרנית להפליא . מבעדלמילים ובינות למשפטים , יפגוש הקורא לא רק את השקפותיו של הרב סולובייצ`יק , אלא גם את רוחו החיה

להזמין את הספר


URL to article: https://ots.org.il/publications/%d7%a0%d7%90%d7%97%d7%96-%d7%91%d7%a1%d7%91%d7%9a-%d7%a9%d7%a2%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%92%d7%95%d7%aa%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%91-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%99%d7%99%d7%a6/

Copyright © 2014 Ohr Torah Stone. All rights reserved.